Psikoloijk ve Fiziksel Tedavide Çığır Açan Yöntem! Bioenerji

Son yıllarda özellikle metropollerde yaşayan insanlarda stres, yorgunluk, halsizlik, gerginlik ve anksiyete gibi problemler teknolojinin gelişimine paralel bir şekilde artış göstermektedir. Bu sorunlara eklenen yetersiz ve dengesiz beslenme, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkların ve uykusuzluk, hareketsizlik gibi sorunların da eklenmesi sinir sistemini neredeyse çökme aşamasına getirmiştir.

Tüm bu olumsuz faktörler vücudun enerji dengesini de etkileyerek kişinin yaşam kalitesini düşürür. Yaşama sevinci, sağlık ve hayat enerjisi üzerindeki negatif etkileri ortadan kaldırmak için vücudun enerji dengelerini yeniden düzenlemek gerekir. Alternatif tıp tam da bu noktada devreye girer. Modern tıp yöntemleri ile birlikte insan sağlığının korunmasını amaçlayan tedavi yöntemleri çok eskiden beri Uzak Doğu ve Avrupa’da uygulanmaktadır.
Sağlık sorunlarının ilaçlarla tedavi edilmesi beraberinde ilaçların yan etkilerini de getirir. Modern tıp yöntemleri ile birlikte tamamlayıcı tıp olarak da tanımlanabilen alternatif tıp yöntemleri hem ilaç kullanımını azaltır hem de iç dengenin sağlanmasında önemli rol oynar. Son dönemlerde oldukça popüler olan bioenerji yaklaşımı ise vücudun iç dinamiklerini harekete geçirir ve iç dengeyi sağlayarak kişilerin sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

Bioenerji (biyoenerji) nedir?

Bioenerji nedir, kısaca söylemek gerekirse, her canlıda bulunan, çakralar aracılığıyla aktarılabilen, çeşitli yöntemlerle ölçülebilen, kozmik kaynaklı yaşam enerjisidir.

Bioenerji / biyoenerji, bilimsel anlamda yaşayan her canlıda bulunan elektromanyetik enerjidir. Kainatın yaratıcısı olan Yüce Zat’ın katından bütün yarattıklarının üzerine gönderilen kozmik, yüksek frekanslı enerjidir. Bu kozmik akım vasıtasıyla, Yüce Yaratıcı yarattıklarının görüntü aleminde devamlılığını temin eder. Bu bir anlamda evrensel yaşam enerjisidir. Fizyolojik olarak ölçülebilen bioenerji, her canlı da var olan onların öz enerjisidir ve kozmik kaynaklıdır. Çakralar sayesinde insan bedenine taşınan evrensel yaşam enerjisi, bioenerji alanımızı ve enerji bedenlerimizi oluşturur. Bioenerji, genel anlamıyla “bir disiplini” tanımlamak için kullanılmasının yanı sıra bu alanda yapılan “enerji aktarımı çalışmalarını” veya “insandan yayılan enerjiyi” tanımlamak için de kullanılır.

Bioenerji, bedenimizde bulunan ve çakra adı verilen enerji noktalarıyla aktarılır. Bioenerji değişken, aktif bir yapıya sahiptir. Bioenerji ile gerçekleştirilen pozitif enerji ve evrensel şifa enerjisi aktarma çalışmalarına “bioenerji seansları” denmektedir.

Bioenerji kavramı, evrensel yaşam enerjisi anlamıyla yüzyıllardan beri farklı medeniyet ve kültürlerde var olmuştur. Bugün birçok ülkede bioenerji, biyoenerji veya kozmik enerji sözleri kullanılıyor olsa da, tarihin bir çok döneminde yaşamı var eden bu enerjiden farklı tabirlerle söz edilmektedir. Eski çin toplumlarında yaşam enerjisi genellikle “çi enerjisi” adıyla anılmaktaydı. Avustralya yerlileri olan aborjinler buna “birlik enerjisi” diyorlardı.

Bu temel tanımlamaların yanı sıra elbette bioenerji ne demek? bioenerji nedir? sorusunun cevabının tam olarak anlaşılabilmesi için yazımın devamında bioenerjinin özellikleri, etkileri, yapısı ve yaşamımızdaki yeri hakkında bilgilere yer vereceğim.