İş Sağlığı ve Güvenliğinde Misyonumuz ‘Önce İnsan’

Mersin’de alanında uzman kadrosu ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken tüm hizmetleri tek merkezde toplayan Ayrıntı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), il geneli ve Akdeniz bölgesinde firma ve kurumların tercih ettiği OSGB’lerin başında geliyor.

Günümüzde işçi sağlığını korumak, güvenli çalışacakları bir ortam yaratmak OSGB firmalarının öncelikli hedeflerindendir. Ayrıntı OSGB’de kurum ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli hizmetlerinin yanı sıra işe giriş muayeneleri de yapılıyor. Son model cihazlarla donatılmış Mobil sağlık tarama aracı ile çözüm ortaklarına kapıda hizmet veren Ayrıntı OSGB verdiği hizmetlerle ihtiyaç duruma göre kolaylıklar sunuyor.

Sağlıklı, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamları oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının en aza indirgenmesi ve ya engellenmesi amacıyla tüm işyerlerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kısaca OSGB firmaları kurulmuştur.

Ayrıntı OSGB ile İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları Ayrıntı OSGB’nin uzman kadrosunun sorumluluğundadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Firma olarak verdikleri hizmetlerden bahseden Ayrıntı OSGB İdari İşler Koordinatörü Sıdık Aslan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde OSGB’ler önemli rol oynadığının altını çizdi. Aslan, ‘’Firmalarımıza iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyeri hekimi, risk analizleri, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, acil durum eylem planı, patlamadan korunma dokümanı, OHSAS iş güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı, , mobil sağlık, muayene hizmetlerinin hepsini sağlayarak firmalara katma değer oluşturmaktayız. Ülkemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün oluşması için çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıntı OSGB’nin firmalara daha kaliteli hizmet etmek için çabaladıklarını dile getiren Aslan, ‘’Hedefimiz, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli takım arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte, destek verdiğimiz firmalarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün” oluşmasına katkıda bulunmaktır. Böylece müşterilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği alanında güçlü bir çözüm ortağı olmaktır. Ayrıntı OSGB olarak “Hedef Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” stratejisini uygulamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Ayrıntı OSGB’nin misyonunun ‘Önce İnsan’ olduğunun altını çizen Aslan, ‘’Alın teri döken çalışanların olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitimlerini üstlenmeyi, onları korumak için periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkânını sağlamayı, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmayı esas biliriz. Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır. Verdiğimiz hizmetlerde çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak güvenilir olmaya önem vermekteyiz. Düzenli kontrol ve denetimlerle hizmet sunduğumuz işyerlerinde bütün çalışanlarda “Güvenlik Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi amacımızdır’’ şeklinde konuştu.