İFTİRANIN İNSANLIĞA VERDİĞİ ZARAR

Bir insana yapılacak en büyük kötülük ve hakaret nedir deseler, hiç düşünmeden “İFTİRA ATMAK” derim….
Peki nedir iftira;
“Sözlük anlamı olarak, yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak, birisini işlemediği bir suçu işlemiş gibi göstermek….
Peki iftira neden atılır?
Asılsız suçlamalarla bir insanı incitmek, zor duruma düşürmek, onurunu zedelemek, aşağılamak, insanların gözünden düşürmek, toplum da sahip olduğu itibarını beş paralık etmek, intikam almak vb. gibi nedenler…
Neden iftira atmak konusunu ele almak istedim dostlar çünkü son zamanlarda birbirimize çok kolay ve çok sık #İFTİRA atar olduk…..
Peki iftira nasıl atılıyor?
Özellikle sosyal medyada insanlar birbirine ; Çok kolaylıkla; Kafir, yalancı, zındık, dinsiz imansız, dinden çıktın, vb. gibi çözemedikleri ve anlayamadıkları her konuda İFTİRA atabiliyorlar. İlginç olan bunu din adına yapıyorlar ama dinimiz hiç de öyle demiyor, İFTİRA dinimizce en büyük günahlardan sayılıyor. Hatta şirk ile bir tutuluyor.. Kuran-ı kerim de iftira ile ilgili 80’e yakın ayet var.
“Kim bir hata yapar ve günah işler de sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur.” (NİSÂ 112)
(araştırmak isteyenler için bazı ayetler: Ahzáb 58, Humeze 1, Nahl 105, Nur 11-15, Nur 23.)
O halde Müslümanım diyen herkes bir başkasına iftira atarken birden fazla düşünmeli…
– Komşusuna, komşusunun karısına kızına namusuna iftira atanlar,
– Arkadaşlarına, çevresine iftira atanlar,
– Hiç tanımadığı insanlara bile iftira atanlar,
– İftira atmayı bir hastalık haline getirenler,
– Emin olmadıkları halde kesinmiş gibi konuşanlar,
– çamur at, yapışmassa izi kalır diyenler,
– İftira atarak haklı olabileceklerini düşünenler veya zannedenler ;
Toplum da yıkımlara, nice ocakların sönmesine, nice insanların hayatlarının cehenneme dönmesine, hatta intiharlara sebeb olduklarını da bilmelidirler. Belki bu dünyada bu suçlarının cezası olmaz ama Allah’ın hükmünden ve şiddetli azabından asla kaçamazlar!
İftira atmak;
-Dini yalanlamak ve inkar etmektir..
-Ahlák’ı devre dışı bırakmaktır..
-Haya ve edepten yoksun kalmaktır..
-Yüreklere kan damlatmaktır…
-İçinde bulunduğu bir toplumu yıkmaktır..
-İnsanlığı çöpe atmaktır…

İçinde bulunduğumuz şu son zamanlarda (hele de seçim döneminde) Herkes kendine, Ağzından çıkana dikkat etmeli, insanların (dolayısıyla da insanlığın) Onur’u ve şerefini korumak zorunda olduğunu bilmelidir!

#İFTİRA bir toplumu sinsi bir virüs gibi yıkıma götüren, kardeşliği zedeleyen, fitne tohumlarını eken bir insanlık suçudur..
“İftira atma kolay ama altından kalkmak zordur.” dostlar. Onun için birine çamur atmadan önce iyi düşünelim, çünkü önce atanın elleri kirlenecek..
“İftira, kıIıçtan daha zaIim siIahtır, çünkü iftiranın açtığı yaraIar hiç kapanmaz.
MUTLU HUZURLU AYDINLIK YARINLARA