GELİN DUVAĞININ TARİHÇESİ…

●AİLE YADİGARI DUVAK….

•Duvağın ilk kullanımı bundan yıllar yıllar öncesine, antik yunan dönemine kadar dayanıyor. Antik yunanda gelinler şeytani ruhlardan korunmak için ateş kırmızısı bir duvak takarlardı. İnanışa göre bu kırmızı duvak gelin hareket ettikçe alev gibi görerek kötü ruhları korkutup kaçırırdı. •Milattan önce 2000’li yıllarda Asurlularda ise nikahın resmiyet kazanması için gelinin şahitler huzurunda duvak ile yer alması gerekiyordu. Yani anlayacağın günümüzde gelinlik aksesuarı olarak kullanılan duvak aslında gelinlikten çok daha eski bir gelenek.

●Şimdilerde duvak genellikle gelinliklere gösterişli bir hava kattığı için aksesuar olarak kullanılıyor.

●Duvak kullanımı günümüzde estetik amaçlı kullanılıyor olabilir ama bu durum çeşitli geleneklerin olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Hem ülkemizde hem de dünya çapında duvakla ilgili farklı gelenekler bulunuyor.

●Avrupa’da duvak boyu, ailenin saray eşrafına yakınlığını simgeliyordu. Yani gelinin duvağı ne kadar uzunsa, ailenin o kadar asil olduğu anlamına geliyordu.

●Anadolu’da ise duvak, damadın gelini ilk defa göreceği anı sembolize ediyor. Düğünden sonra, gelin ve damat evlerine çekildiklerinde damadın duvağı açmak için geline bedel olarak “yüz görümlüğü” adında bir hediye vermesi gerekiyor.

●Bir diğer geleneğe göre duvak, gelinin baba evinden ayrıldığı için yaşadığı duygusallığı gizleme amaçlı kullanıyor. Bu amaç için çoğunlukla kırmızı ya da yeşil duvaklar tercih ediliyor. Kırmızı duvak “sevinç”, yeşil duvak ise “muradına erme” anlamına geliyor.
Mutlu Huzurlu Aydınlık Yarınlara